Lämnar ingenting orört -Teatergalleriet

Lämnar ingenting orört – Separatutställning i Teatergalleriet i Kalmar.

22 Oktober – 12 November 2016.

Utställningstext:

Lämnar ingenting orört – Jessica Johannesson

Jessica Johannesson bygger ofta sina skulpturer av tråd och hon undersöker ämnen såsom skörhet, existens, tvång, sårbarhet och kropp. Hennes arbeten handlar ofta om kontroll, och avsaknaden av kontroll, både i arbetsprocessen och i de färdiga verken.

Ur Jessicas skissbok:

I arbetet med verken så fanns det en period där jag ville att resultat skulle vara det väsentliga. Den slutliga formen; skulpturen. Inte hur jag tekniskt gått tillväga för att bygga mina skulpturer.

Jag är inte säker längre. Jag kan inte längre bortse ifrån hur jag byggt upp mina skulpturer, hur tiden och sammanhangen har format dem. I mina händer sitter erfarenheten och i min kropp finns en tillit, det är en styrka. Varje skulptur är uppbyggd av tråd, ofta tunn och ömtålig tråd, för varje stygn som tillförts så har skulpturen blivit starkare och stabilare. Från början endast en skör tråd, sedan efter tusentals stygn, en form som bär sig själv.

Det jag försöker gestalta i mina färdiga verk och skulpturer är så tätt sammankopplat med hur tillvägagångssättet och processen med byggandet av skulpturerna går till. Ett skapande av försvar, syfte och tillhörighet, beståndsdelar som läggs på hög, samlas och sedan sätts ihop. Och i slutändan; hur det sköra blir till styrka.”

Jessica är utbildad i Textil konst, 2007-2012, på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Innan HDK studerade hon tre år skulptur på Dômen konstskola och har även en fil kand. i Genusvetenskap.

2015 erhöll Jessica Konstnärsnämndens/IASPIS ettåriga London residensstipendie. Direkt efter året i London, september 2016, påbörjade hon ett tre månaders långt Artist in residence på Steneby skolan i Dalsland. Jessica har tidigare ställt ut på olika platser såväl i Sverige som utomlands.

Kalmar-Jessica-Johannesson-mm

Barometern-nov-2016-mm