Något har uppluckrats i gränsen mellan kroppen och världen – Anna Nygren

Anna Nygren skriver vackert och magiskt om utställningen Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror. Texten finns att läsa i sin helhet på Bastard blog. Något har uppluckrats i gränsen mellan kroppen och världen. Läser igen utställningens namn: jag har slutat tala. I Mare Kandres Aliide, Aliide (1991) slutar flickan Aliide tala efter ett trauma. Det är något med språket. Aliide strövar runt i slottsskogen. Slottsskogen ligger inte långt från utställningslokalen. Det är som att gå runt, som i skogen, som Aliide. Aliide hittar en rävskalle. Det är något skevande i skallen, den har ingen kropp, den är…

Skyddsmantlar

Projektet Skyddsmantlar har fått projektbidrag från Konstnärsnämnden! Projektet Skyddsmantlar tar avstamp från två personliga berättelser; ett överfall och misstanken om egen autism. Berättelserna konvergerar runt konceptet ’skyddsmantel’. Projektet utforskar detta ämne konstnärligt i dialog med kulturforskaren och neuroaktivisten Jakob Wenzer, som ger kontinuerlig feedback vilken vidare arbetas in i den konstnärliga processen. Mediet är skulpturer, tekniken baserad på sammanfogande och materialet varierande. Projektet förväntas resultera i flertalet skulpturala verk och fotografier samt en katalog med fokus på samarbetsprocessen där texterna från samtalsdialogen utgör narrativet. Följ arbetet på mitt Instagram och framöver även här på bloggen. #projektskyddsmantlar Verk: Skyddsmantel från 2022….

Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror – Utställning

Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror. 18 februari – 5 mars 2023. Galleri KC, Göteborg. Utställningen på Galleri KC är över. Utställningsperioden avslutades med en dryg timmas intressant samtal mellan mig och Felicia Björklund från Galleri KC under finissaget. Bilder och texter från utställningen kan ses här. Tack till alla besökare och Galleri KC!

Utställning – Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror.

Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror – Jessica Johannesson Separatutställning. 18 februari – 5 mars 2023 Galleri KC Öppet: tisdag – söndag, klockan 12 – 16. Erik Dahlbergsgatan 6, Göteborg. Med stöd av: Konstnärsnämnden. Göteborgs Stads kulturnämnd. Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet.

Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror – Konstnärsnämnden

”Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror” är ett fördjupat arbete kring trådar, sammanfogande, trauma, dissociation och stygn. Det är en berättelse om en komplex PTSD-diagnos och om åratal präglade av ett nödvändigt behov av att sammanfoga trådar. ”Jag har slutat tala. Jag kan ro utan åror” finns att ta del av här. Stort tack till Konstnärsnämnden som gjorde det möjligt för mig att genomföra detta fördjupande arbete kring tråd och trauma.

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse – Virserums konsthall 19/4 – 29/11 2020 Det är en märklig tid att göra en utställning om mänsklig rörelse. Vårt globaliserade rörelsemönster över världen har lett till att ett virus blir en pandemi. Något som nu hindrar många av oss i vårt vardagliga rörelsemönster, från att gå och handla, träffa folk, jobba och gå i skolan. Att lämna huset, byn, staden för en annan plats, ens inom landet avråds vi i från. Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad,…

Göteborg Craft Day – Visions and Strategies in Curating Craft II

12 oktober 2019 klockan 11:30 – 17:00, Konstepidemin, Göteborg. Jag ställer ut ett verk och håller en Artist pitch under ”Göteborg Craft Day – Visions and Strategies in Curating Craft II”. Ett heldagsseminarium med fokus på curatering inom fältet konsthantverk och materialbaserad konst. Det blir föreläsningar av curators, Artist Pitch och utställningar. Göteborg Craft Day är en del av Gothenburg design festival och arrangeras av Konstepidemin i samarbete med Konsthantverkscentrum med stöd från Gothenburg design festival och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Läs mer: Konstepidemin Gothenburg design festival

Utställning – Förundran och fara

Utställning – Förundran och fara – Göteborgs domkyrka 25 maj – 25 augusti 2019 Sommarens utställning har temat hållbarhet, ett slitet ord för omsorg om en medtagen jord. Utställningen handlar om att vårda och att vara rädd om, om förutsättningar och föreställningar som går djupt in och når långt ut. Konsten har en förmåga att ge nya aspekter i ett ansvar som är svårt att röra sig i. Utställningens fem konstnärer har alla intressanta sätt att se och verk som förhåller sig tankeväckande till varandra – mellan det privata och det globala, i djup och över skir sprödhet.   Medverkande…