Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse – Virserums konsthall 19/4 – 29/11 2020 Det är en märklig tid att göra en utställning om mänsklig rörelse. Vårt globaliserade rörelsemönster över världen har lett till att ett virus blir en pandemi. Något som nu hindrar många av oss i vårt vardagliga rörelsemönster, från att gå och handla, träffa folk, jobba och gå i skolan. Att lämna huset, byn, staden för en annan plats, ens inom landet avråds vi i från. Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad,…