Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse – Virserums konsthall

19/4 – 29/11 2020

Det är en märklig tid att göra en utställning om mänsklig rörelse. Vårt globaliserade rörelsemönster över världen har lett till att ett virus blir en pandemi. Något som nu hindrar många av oss i vårt vardagliga rörelsemönster, från att gå och handla, träffa folk, jobba och gå i skolan. Att lämna huset, byn, staden för en annan plats, ens inom landet avråds vi i från.

Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad, från ett land till ett annat. Att vilja, att tvingas eller att drömma om. Århundranden och årtusenden igenom skapas nya mönster av förflyttningar över planeten.

Tråden och det textila hantverket har också formats av människornas rörelse. Kunskap och material har spridits via handelvägar. Tråden har spunnits och vävts för att skapa vördade föremål för kropp och hem. Lagts i kistor för den dagen det egna hemmet ska bli verklighet. Givits från en generation till en annan. Varit motor i en industrialism som omformade världen. Som ständigt utvecklas och idag överkonsumeras, alltid närvarande i den globala värld vi lever i.

 

Deltagande konstnärer är:

KR Grundström

Jessica Johannesson

Dominika Kemilä

Evelina Kollberg

Kerstin Lindström

Kristina Müntzing

Kristina Skantze

 

Hitta: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 577 72 Virserum.

 

Läs mer: 

Virserums konsthall

 

Foto: 

Bertil Hertzberg.