(Livs)utrymme

Titel(Livs)utrymme.

Material: Låda, ståltråd, gips, gummislang och färg.

Mått: Ca 85 x 45 x 26 cm.

År: 2011.