Textil/Juvel: Contemporary Craft from West Sweden

070

Textil / Juvel: Contemporary Craft From West Sweden: MNCL Folly

Jag medverkar i utställningen ”Textil/Juvel: Contemporary Craft from West Sweden” i Yorkshire, England.

Här nedan följer pressmeddelandet:

Textil/Juvel – Västsvenska konsthantverkare inleder turne i Yorkshire. Under ett halvår med start den 19 september visas Textil/Juvel: Contemporary Craft from West Sweden på olika platser i Yorkshire, England. Utställningen omfattar samtida smycken och textila verk från sju västsvenska konsthantverkare och är den fjärde i Art Unpacked-serien som produceras av konstorganisationen Chrysalis Arts i Yorkshire. Turnen startar på The Folly i Settle och går sedan vidare till Accrington Library och därefter till Woodend i Scarborough.

Textil/Juvel har tagits fram i ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Chrysalis Arts.

Katarina Karlsson på Konsthantverkscentrum i Göteborg är projektledare och curator för Sveriges del. Objekten som ingår i utställningen har valts ut för att visa på den skicklighet och konsthantverkshistoria som finns i Västsverige samt kombinationen av traditionella tekniker och material med ny teknik och nya uttryck.

Chrysalis Arts sammanfattar utställningen: Textil/Juvel is a snapshot of a dynamic craft moment in Sweden, concerned with the natural world and our impact on it.

Deltagande konsthantverkare är alla anslutna till Konsthantverkscentrum: Annika Andersson/textil, Karin Roy Andersson/smycken, Linus Björnberg/textil, Jessica Johanneson/textil, Maria Ray Johansson/textil, Linda Marie Karlsson/smycken och Sanna Svedestedt/smycken.

Fakta Art Unpacked: Art Unpacked är en serie turnerande konstutställningar av Chrysalis Arts. Art Unpacked sprider det allra bästa av samtida konst och hantverk till unika platser över East Lancashire, North Yorkshire and North East Lincolnshire.

 

För mer information: www.artunpacked.co.uk

 

Utställningen kommer visas på dessa platser:

15 september – 1 november 2015 The Folly, Settle.

10 november 2015 – 27 januari 2016 Accrington Library.

3 februari – 19 mars 2016 Woodend, Scarborough.

 

Under ”Articles etc.” finns utställningsaffisch och en text.

För mer information se här och här.